Jo Koster wordt in Kampen geboren als derde in een gezin van acht kinderen. Omdat haar vader beroepsofficier is, moet het gezin vaak verhuizen. Nadat Jo Koster de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam heeft verlaten, begint ze succes te krijgen als portrettiste. Na een verblijf van drie jaar in Brussel vestigt Jo Koster zich eerst in Den Haag en daarna in het kunstenaarsdorp Laren, waar zij woont bij Adya Dutilh woont. In deze jaren twijfelt Jo over haar artistieke toekomst. Het staat haar tegen dat zij zich moet aanpassen aan de smaak van haar publiek. Naast de twijfels gaat het persoonlijk ook minder goed met Jo Koster. Als ze na een ziekbed te horen krijgt dat ze onvruchtbaar is, verbreekt ze haar verloving. Rond 1902 verhuist Jo naar Zwolle, waar ze via een vriendin portretopdrachten krijgt. Omdat ze als ongetrouwde vrouw zelf in haar levensonderhoud moet voorzien zijn dergelijke opdrachten broodnodig!