Vrouwenpalet

1900-1950

haar kunst, haar verhaal

Masterclass Herstory of Art door Karin Haanappel

Kunsthistorica Karin Haanappel
Zondag 9 oktober
14.00-16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uu)
De Wieger Deurne
Entree 5 euro (en geldig toegangsbewijs)

Masterclass Herstory of Art
Hoewel er de laatste tijd steeds meer aandacht komt voor vrouwelijke kunstenaars is het nog lang niet bij iedereen bekend dat zij er altijd zijn geweest, maar domweg uit de geschiedenis zijn geschreven. Door mannen. In de negentiende eeuw. Zonder pardon. Hoogste tijd om deze talentvolle vrouwen, die vaak pioniers waren van nieuwe stijlen, hun rechtmatige plek in de kunstgeschiedenis (terug) te geven.
De dubbelexpositie ‘Vrouwenpalet – Haar Kunst. Haar Verhaal’ die tot 20 november 2022 te zien is in Drachten & Deurne toont onlosmakelijk aan hoe rijk het talent onder de Nederlandse kunstenaressen was in de eerste helft van de twintigste eeuw. In deze masterclass zullen we ontdekken dat Herstory of Art – samen met His Story of Art – onze ware kunstgeschiedenis is: samen vormen zij The Story of Art. Wees welkom om met een nieuwe, frisse blik naar de kunst en de context waarin zij is ontstaan te kijken!

Sinds 1994 is Karin Haanappel werkzaam als zelfstandig kunsthistorica. Na het behalen van haar doctoraal Kunstgeschiedenis en Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, met een scriptie over de Franse beeldhouwster Camille Claudel, begon ze als onafhankelijk onderzoeker waarbij ze de vergeten vrouwelijke kunstenaars weer voor het voetlicht plaatst. Hoewel haar focus op de kunst uit de negentiende eeuw ligt, deed ze voor haar boek Herstory of Art (2012) onderzoek naar de perioden van de prehistorie tot de moderne tijd. Dit maakt dat zij kunst en kunstenaars uitstekend in de context van hun tijd kan beschouwen. Karin Haanappel geeft regelmatig lezingen en radio-interviews. Daarnaast heeft ze een online academie waar zij een evenwaardige kunstgeschiedenis uitdraagt en haar talrijke cursisten vol enthousiasme een ‘kunst maakt gelukkig’ gevoel bezorgt.

Reserveren is nodig en kan HIER.

www.karinhaanappel.nl 

Karin Haanappel in De Wieger Deurne