Vrouwenpalet

1900-1950

haar kunst, haar verhaal

Kunstcafé: Drama in de moederschoot

Op woensdag 7 september 2022 staat het Kunstcafé De Wieger in het teken van een bijzonder onderwerp: alleen geboren twee- of meerlingen. Hans Reijnen en Trees de Kruijf-Swart hebben beiden een verloren tweelinghelft en komen vertellen over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst is er een beeldhouwwerk over het onderwerp te zien en er wordt een passend gedicht voorgedragen.

Heel af en toe hoor je het wel eens dat de helft van een tweeling overlijdt bij de geboorte. Dan is de andere helft een alleen-geboren-tweeling. Het is zo zeldzaam dat dit begrip in het algemeen geen bekendheid heeft. Door onderzoek is vast komen te staan dat 1 op de 10 mensen een verloren tweelinghelft heeft meestal zonder dit te weten. Alleen geboren tweelingen hebben vaak psychische problemen, die via internet steun bij elkaar zoeken. Kortom: een onderwerp waar nog erg weinig aandacht voor is.

Een opvallende relatie ligt tussen de ziekte M. Addisson-Biermer (vitamine B12 tekort) en het fenomeen van de alleen geboren tweeling. Mensen met een B12 tekort zijn opvallend vaak hoog gevoelig en wijze oude zielen. Krijg je deze ziekte nou omdat je zo’n wijsneus bent of kom je juist door de ziekte op het spirituele pad terecht? Dit zijn vragen die de inleiders tijdens hun presentatie aan de orde stellen. In ieder geval hebben B-twaalvers een grote belangstelling voor esoterie en spiritualiteit en daarmee verband houdend, zijn of worden ze vaak helderziend of heldervoelend. Zij zien dan b.v. niet alleen door hun beide fysieke ogen maar doen ook waarnemingen met hun zgn. derde oog.

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde, n.p. (niet praktiserend) komt vertellen over de resultaten van zijn observationele analyses die hij in de natuurgeneeskundige praktijk deed. Ook leest hij een gedicht voor dat hij over dit onderwerp geschreven heeft.
Trees de Kruijf-Swart, die 40 jaar werkzaam was in de kraamzorg, werd geïnspireerd door het onderwerp bij het maken van een aantal van haar beeldhouwwerken. Een aantal daarvan krijgt aandacht bij haar presentatie. Beide inleiders hebben zelf een verloren tweelinghelft en vertellen over hoe ze daarachter kwamen en wat dat voor gevolgen had.

Het Kunstcafé begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Entree: 5 euro incl. kop koffie/thee.

Reserveer HIER